Zjazd z drogi publicznej

Zjazd z drogi publicznej

10.02.2014    26474 odsłon

Stosownie do treści art. 4 pkt 8 ustawy z 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem zjazd rozumie się połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 29 ust. 1 powyższej ustawy stanowi zaś, że budowa albo przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi. Przy realizacji inwestycji budowlanej inwestor zazwyczaj musi się więc liczyć z koniecznością wybudowania dla danej nieruchomości zjazdu z drogi publicznej.

Przy budowie zjazdu – oprócz przepisów Prawa budowlanego (zjazd jest bowiem obiektem budowlanym w rozumieniu tejże ustawy) – zastosowanie będą mieć odrębności wynikające z ustawy z 1985 r. o drogach publicznych. Kolejność podejmowanych przez inwestora działań wygląda następująco.
  1. Inwestor musi uzyskać od zarządcy drogi publicznej zezwolenie na lokalizację zjazdu.
  2. Inwestor powinien uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany zjazdu.
  3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
  4. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego.

Łukasz Papier


0Komentarze


Polecane wpisy

Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.