Joanna Senkowska jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym Kancelarii.

Łukasz Papier jest radcą prawnym. Jego pasją zawodową jest prawo nieruchomości.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
tel. 22 241 17 14

Czy występując z wnioskiem o odszkodowanie w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszyscy dawni właściciele lub ich spadkobiercy muszą działać wspólnie?
12.07.2016    769 odsłon

Czy WAM może wydać decyzję ustanawiającą prawo użytkowania wieczystego na podstawie dekretu Bieruta?
08.09.2015    618 odsłon

Jak przedstawia się sytuacja dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich, którzy złożyli wnioski o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste pod koniec lat 80. ubiegłego wieku?
18.06.2015    756 odsłon

Jak ustalić, czy nieruchomość warszawska była przed wojną przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne?
05.05.2015    355 odsłon

Czy wydanie odmownej decyzji odszkodowawczej na podstawie ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości powoduje, że mamy do czynienia z powagą rzeczy osądzonej w przypadku...
10.03.2015    838 odsłon

Czy jest możliwe prowadzenie przez Sąd postępowania o ustalenie prawa własności nieruchomości? Czy taki wyrok może być podstawą do wpisu w księdze wieczystej?
05.03.2015    4562 odsłon

Czy wniesienie powództwa odszkodowawczego co do określonej kwoty przerywa bieg terminu przedawnienia tylko w zakresie tej kwoty czy też może co do całości danego roszczenia (co do jego zasady)? Jak...
10.02.2015    2820 odsłon

Według jakiego stanu nieruchomości powinno być obliczane odszkodowanie dla dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich? Czy właściwą datą będzie wejście w życie dekretu Bieruta czy też może...
27.01.2015    1821 odsłon

Czy przy ustalaniu odszkodowania na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami konieczne jest ustalenie wszystkich spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości warszawskiej, a czy...
02.12.2014    323 odsłon

Serdecznie zapraszam do lektury artykułu, który ukazał się w Wyborczej.biz :)
01.12.2014    1 odsłon

Zapraszamy do przeczytania III części artykułu mec. Joanny Senkowskiej "Dekret ciągle żywy"
17.11.2014    0 odsłon

Coraz częściej – po dokonaniu analizy dokumentów dekretowych – jestem zmuszony powiedzieć Klientom, że za późno się do Mnie zwrócili. Niestety. Co do zasady roszczenie o odszkodowanie się...
04.11.2014    1048 odsłon

Zapraszamy do przeczytania I części artykułu mec. Joanny Senkowskiej "Dekret ciągle żywy"
17.10.2014    4 odsłon

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego ukazało się już uzasadnienie do podjętej w dniu 21 sierpnia 2014 r. uchwały o sygn. akt III CZP 49/14.
08.10.2014    536 odsłon

Kto może przekształcić użytkowanie wieczyste przyznane na podstawie dekretu Bieruta? Kto to jest „następca prawny” w rozumieniu ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w...
02.09.2014    1044 odsłon

Dlaczego Sejm nie podejmuje prac legislacyjnych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2011 r.? Czy cezura czasowa zawarta w przepisie art. 215 ustawy o gospodarce...
05.08.2014    758 odsłon

Jak podważać dawne decyzje odszkodowawcze? Gdzie szukać błędów urzędników? … czyli kilka słów o dawnych decyzjach odszkodowawczych …
12.06.2014    1338 odsłon

W "Południu" ukazał się trzeci odcinek z cyklu "Roszczenia dekretowe", w którym mec. Senkowska wskazuje, jak można doprowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji dekretowych....
21.03.2014    3 odsłon

W warszawskiej Gazecie Południe ukazał się drugi odcinek z cyklu "Roszczenia dekretowe" dotyczący tematyki gruntów warszawskich. W tym odcinku mec. Senkowska opisuje co to jest wniosek dekretowy...
07.03.2014    3 odsłon

W warszawskiej Gazecie Południe ukazał się pierwszy odcinek z cyklu "Roszczenia dekretowe" dotyczący tematyki gruntów warszawskich. Serdecznie zapraszamy do przeczytania :)  
21.02.2014    2 odsłon

Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.