Joanna Senkowska jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym Kancelarii.

Łukasz Papier jest radcą prawnym. Jego pasją zawodową jest prawo nieruchomości.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
tel. 22 241 17 14

Sąd Najwyższy rozwiewa powstałe rozbieżności odnośnie interpretacji art. 9 ustawy z 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z...
23.04.2015    409 odsłon

Jaka nieruchomość podpadała pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej? Jak przebiegała parcelacja nieruchomości? Kiedy następowała utrata charakteru nieruchomości ziemskiej?
24.02.2015    591 odsłon

Czy wniesienie powództwa odszkodowawczego co do określonej kwoty przerywa bieg terminu przedawnienia tylko w zakresie tej kwoty czy też może co do całości danego roszczenia (co do jego zasady)? Jak...
10.02.2015    2621 odsłon

Czy przejęciu przez Państwo w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. podlegało tylko opuszczone gospodarstwo rolne czy także nieruchomości...
15.01.2015    731 odsłon

Co stanowiło podstawę wpisu Skarbu Państwa do księgi wieczystej prowadzonej lub zakładanej dla nieruchomości przejętej w trybie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej? Czego potwierdzeniem był...
12.08.2014    772 odsłon

Czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę nieruchomości od osoby, która była właścicielem nieruchomości i nadal (w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości) jako właściciel...
03.07.2014    495 odsłon

Co to jest ciężar realny? Jaki organ wyraża zgodę na jego wykreślenie z księgi wieczystej?
14.05.2014    4818 odsłon

Kiedy nieruchomość podpadała pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej? Co jest podstawą do ustalenia charakteru gruntów? Co to jest matrykuła księgi wieczystej? Kiedy mamy do czynienia...
10.04.2014    546 odsłon

Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.