Nieodpłatne zniesienie współwłasności - część I

Nieodpłatne zniesienie współwłasności - część I

02.02.2014    1034 odsłon

Przy zniesieniu współwłasności nieruchomości każdy ze współwłaścicieli powinien otrzymać prawo odpowiadające jego dotychczasowemu udziałowi. Przykładowo więc, jeśli trzy osoby (A, B i C) są w równych częściach (po 1/3) współwłaścicielami niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1500 m2, to zniesienie współwłasności powinno doprowadzić do stanu, w którym każdy będzie właścicielem działki o powierzchni 500 m2. W wielu przypadkach – ze względu na skomplikowane stany faktyczne i prawne nieruchomości – idealny podział nieruchomości nie będzie jednak możliwy.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Sąd powinien dokonać podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne.  

Jeżeli więc wnioskowany przez współwłaścicieli zgodny fizyczny podział nieruchomości jest możliwy, ale nie zostały zachowane wielkości udziałów poszczególnych współwłaścicieli, różnice wartości w wydzielonych częściach sąd powinien wyrównać przez zasądzenie odpowiednich dopłat pieniężnych.

Mimo powyższego brzmienia przepisu uznaje się, że sąd nie będzie orzekać o dopłatach, jeżeli współwłaścicieli zrzekną się takiego świadczenia. Zrzeczenie może nastąpić zarówno w piśmie procesowym, jak i ustnie do protokołu na rozprawie. Zgodnie z orzecznictwem w sentencji postanowienia nie stwierdza się, że współwłaściciel nie ma prawa do spłaty (dopłaty) lub że jej nie otrzymuje.

Wracając do przykładu podanego na wstępie, załóżmy, że ze względu na konfigurację nieruchomości nie było możliwe zniesienie współwłasności w przytoczony sposób. Nieruchomość została podzielona zaś w ten sposób, że A otrzymał działkę 500 m2, B działkę 700 m2, C zaś działkę 300 m2. W wyniku dokonanego podziału B otrzymał więcej niż posiadany udział, tj. o 200 m2 więcej, zaś C takiej części nieruchomości został pozbawiony. Co do zasady sąd powinien więc orzec, że B musi dokonać na rzecz C dopłaty w kwocie odpowiadającej wartości 200 m2 działki. W trakcie prowadzonego postępowania w sądzie C zrzekł się jednak prawa do przysługującej mu dopłaty.

W opisany powyżej sposób dokonano więc nieodpłatnego zniesienia współwłasności pomiędzy A, B i C. Mimo że B winien być zadowolony, że otrzymał nieodpłatnie więcej niż posiadał, musi on pamiętać jeszcze o skutkach podatkowych takiego nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, ale o tym już w następnym wpisie.

Łukasz Papier


1Komentarze
2014-04-15 21:30 przez powód
to wydaje się bardzo trudne


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.