Uchylenie pozwolenia na budowę wybudowanego obiektu

Uchylenie pozwolenia na budowę wybudowanego obiektu

02.02.2014    855 odsłon

Pozwolenie na budowę wydawane na podstawie Prawa budowlanego z 1994 r. jest niczym innym jak decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. W konsekwencji oznacza to, że może ono zostać uchylone bądź to w trybie wznowienia postępowania bądź też stwierdzenia nieważności decyzji. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy pozwolenie na budowę jest niezgodne z decyzją o warunkach zabudowy.

Dziś będę się zastanawiać, co oznacza dla inwestora obiektu budowlanego wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku gdy dany obiekt został już zrealizowany.

Po pierwsze taki inwestor nie musi się obawiać, iż organ budowlany potraktuje wybudowany obiekt jako samowolę budowlaną w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Pogląd taki potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, iż jeżeli inwestor w dacie rozpoczęcia robót budowlanych posiadał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, nie można czynić mu zarzutu dopuszczenia się samowoli budowlanej. Organ budowlany nie może więc nakazać rozbiórki takiego budynku.

Po wtóre, inwestor może dalej użytkować budynek w sposób przewidziany w wydanym dla niego pozwoleniu na użytkowanie. Decyzja taka cały czas funkcjonuje bowiem w obrocie prawnym, jest bowiem decyzją odrębną od decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy jednak pamiętać, że uchylenie pozwolenia na budowę może być przesłanką wznowieniową w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Czy mimo uchylenia pozwolenia na budowę, a istnienia pozwolenia na użytkowanie inwestor może spać spokojnie? :)

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych w przedmiotowej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien wszcząć z urzędu postępowanie w celu oceny zgodności z przepisami wykonanych robót (tzw. postępowanie legalizacyjne czy też legalizacja obiektu budowlanego). Do takiego postępowania należy odpowiednio stosować te przepisy Prawa budowlanego, które mają zastosowanie w przypadku udzielania pozwolenia na użytkowanie obiektu (art. 59 i n.). Przede wszystkim organ będzie więc sprawdzać zgodność wybudowanego obiektu z projektem budowlanym oraz ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy. Pomyślne przejście takiego „testu” daje inwestorowi dalszą możliwość użytkowania wybudowanego obiektu.

Łukasz Papier


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.