Audyt prawny nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości

09.02.2014    552 odsłon

Pod pojęciem audyt nieruchomości (inaczej due diligence, raport due diligence) rozumie się kompleksowe badanie stanu nieruchomości przed dokonaniem transakcji, tj. wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Jest on przeprowadzany przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, przez co wyróżnia się audyt prawny, techniczny oraz finansowy. Siłą rzeczy niniejszy wpis będzie dotyczyć tego pierwszego :)

Celem badania stanu nieruchomości jest odpowiedź na pytanie, czy kupujący będzie mógł na niej zrealizować swoje zamierzenie inwestycyjne oraz czy będzie to dla niego opłacalne. Audytorzy muszą więc dokonać analizy potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości.

Inwestycje w nieruchomości w naszym kraju wciąż są bardzo liczne. Biorąc pod uwagę koszt takich transakcji, a przez to obarczenie ich wysokim ryzykiem, inwestorzy zdają sobie sprawę, iż przeprowadzenie audytu nieruchomości jest niezbędną koniecznością.

Co jest przedmiotem badania przez prawników przy dokonywaniu takiego audytu?

Wszystko zależy od tego, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. To znaczy – moim zdaniem – przede wszystkim, czy jest ona zabudowana oraz czy leży w granicach administracyjnych miasta. Uogólniając jednak, uproszczony schemat badania stanu prawnego nieruchomości wygląda następująco.

Po pierwsze, przedmiotem badania w szczególności jest księga wieczysta nieruchomości (czyli tytuł prawny do nieruchomości, kwestie związane z użytkowaniem wieczystym, istnienie obciążeń w postaci służebności, hipotek, roszczeń osób trzecich) oraz ewidencja gruntów i budynków.

Po drugie, bada się przeznaczenie danej nieruchomości, czyli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli nieruchomość jest zabudowana należy również zweryfikować wszelkie decyzje związane z procesem budowlanym oraz pozwoleniami na użytkowanie obiektów. Ponadto warto sprawdzić wszelkie kwestie związane z ochroną środowiska. Jeśli zaś  mamy do czynienia z obiektem wiekowym, konieczne jest sprawdzenie, czy nie widnieje on w rejestrze zabytków.

W dalszej kolejności należy się pochylić nad umowami dotyczącymi nieruchomości, czyli umowami najmu, dzierżawy czy też umowy o administrowanie (zarządzanie) nieruchomością.

W audycie najważniejsze są wnioski (potencjalne ryzyka dla inwestora) oraz rozwiązania ewentualnie wskazanych nieścisłości czy niezgodności, jakie ujawniły się podczas badania dokumentacji dotyczącej danej nieruchomości. Takie wnioski mogą bowiem zaważyć na decyzji o nabyciu nieruchomości.

Przeprowadzenie badania stanu prawnego nieruchomości może uchronić inwestora przez niewidzialnymi na pierwszy rzut oka niebezpieczeństwami oraz ocenić opłacalność zamierzenia inwestycyjnego. Inwestorzy mają więc świadomość, iż raport due diligence trudno uznać za jedynie zbędny wydatek.

W przypadku pytań, proszę o kontakt:

Łukasz Papier
tel. 22 241 17 14; e-mail: l.papier@bsskancelaria.pl
 

Łukasz Papier


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.